Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (7)

lê huân
Lê Khôi Nguyên
Vương Nguyên
Nhatlam Nhatlam

Đang theo dõi (31)

Hoàng Linh Chi
Nhatlam Nhatlam
Đat Nguyen
Gin Siêu Quậy
Thien Tu Borum