Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (3)

Lê Bảo Hân
Yasuo Best

Đang theo dõi (4)

💋Amanda💋
White Hole
Karen