pikachu

pikachu

  • Số câu hỏi 1
  • Số câu trả lời 43
  • Điểm thành tích 5GP 64SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Liên kết