Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (29)

Đang theo dõi (44)

học 24h
Vanesa

Dòng thời gian