Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 80
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (8)

Vân Phan Thị
Nope
Kelly
con bò
Quỳnh Anh

Đang theo dõi (9)

ĐỖ CHÍ DŨNG
Havee_😘💗
Khinh Yên
Quỳnh Anh