Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 72
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 3
Điểm SP 8

Người theo dõi (8)

nijino yume
Ran Mouri
Zhou jieqiong

Đang theo dõi (3)

Trần Khánh Linh
qwerty