Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 1502
Điểm GP 305
Điểm SP 1307

Người theo dõi (185)

Đức Anh
huong vu
thư

Đang theo dõi (10)

Nguyễn Linh Chi
Violet
Akai Haruma

Dòng thời gian