Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 170
Điểm GP 2
Điểm SP 141

Người theo dõi (77)

matty
Ngân Hà

Đang theo dõi (19)

Dòng thời gian