Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (3)

chu truong huy
cute cute

Đang theo dõi (33)

chu truong huy
Gia Hân Ngô
wenny phạm

Dòng thời gian