Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (2)

hoangbinh

Đang theo dõi (3)

Dịch Dịch
Lamkhánhdư
Hoanggiang