Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 2
Điểm SP 25

Người theo dõi (3)

Lamkhánhdư
nguyenhoanggiang

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian