Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 17
Điểm SP 114

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Hỏi đáp Hóa học

Câu trả lời:

Hỏi đáp Hóa học

Câu trả lời:

Câu 1 : - Không nhận hối lộ, quà biếu, làm việc sai trách.

- Luôn làm theo lẽ phải, không vì mục đích cá nhân, không tư lợi cá nhân.

- Luôn sống trong sạch, không hám lợi.

- Không buôn lậu, buôn hàng cấm, trái pháp luật.

- Không bóp méo sự thật, gian dối không khai báo, điều tra.

Câu 2 : - Pháp luật là quy tắc xử xự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. Ví dụ: Cấm buôn bán ma túy, động vật quý hiếm…

VD : Luật Nghĩa Vụ Quân Sự có hiệu lực trên toàn quốc cho tất cả thanh niên trong hạn tuổi từ 18 - 25 tuổi

- Kỉ luật là những quy định , quy ước ở một tập thể, một cộng đồng người ở phạm vi hẹp hơn. Ví dụ: Nội quy, quy chế của nhà trường, lớp học.

VD : Kỷ Luật của Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du thì chỉ có những học sinh học trường Nguyễn Du tuân theo mà thôi, học sinh trường khác không phải tuân theo

Câu 3 :

Học sinh cần phải :

Chấp hành nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập. Phê phán những việc làm sai trái. Lắng nghe ý kiến của các bạn, phân tích và đánh giá ý kiến hợp lí. Tôn tọng các quy định nội quy của nhà trường, xã hội. Bảo vệ những quan điểm, ý kiến đúng đến cùng.