Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 97
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (3)

Co Gai Ngay Xua
Cherru Ng

Đang theo dõi (7)

Pham Thi Linh
Thảo Phương
Chuotconbebong2004
Ngọc Hnue

Dòng thời gian