Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 198
Điểm GP 0
Điểm SP 222

Người theo dõi (27)

Đang theo dõi (35)