Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 55
Điểm GP 6
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

 Lan :Tell me about your family, Hoa

                      What does your father do ?

             Hoa : He's a farmer . He works on our farm in the countryside.

                      He grows vegetables and raises cattle.

             Lan : What about your mom ? What does she do ?

             Hoa :She's alway's busy . she works hard from morning till night.

                     She does the housework, and she helps on the farm .

            Lan : Do they like their jobs ?

           Hoa : Yes , they love working on their farm .

           Lan : Do you have any brothers or sister ?

           Hoa : Yes. I have a younger sister. She's only 8

                     Here is a photo of her. 

dịch nghĩa:

Lan: Hãy kể cho tôi nghe về gia đình của bạn, Hoa Ba của bạn làm nghề gì ?

Hoa: Anh ấy là nông dân. Anh ấy làm việc trong trang trại của chúng tôi ở nông thôn. Anh trồng rau và chăn nuôi gia súc.

Lan: Còn mẹ của bạn thì sao? Cô ấy làm gì ?

Hoa: Cô ấy bận rồi. cô ấy làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối. Cô ấy làm việc nhà, và cô ấy giúp việc ở trang trại.

Lan: Họ có thích công việc của họ không?

Hoa: Có, họ thích làm việc ở trang trại của họ.

Lan: Bạn có anh chị em nào không?

Hoa: Vâng. Tôi có một em gái. Cô ấy mới 8 tuổi Đây là một bức ảnh của cô ấy.

 

Câu trả lời:

Pha Mặt Trăng hay pha của Mặt Trăng là sự xuất hiện của phần bề mặt Mặt Trăng được chiếu sáng bởi Mặt Trời khi quan sát từ một vị trí, thường là từ Trái Đất. Các pha của Mặt Trăng thay đổi một cách tuần hoàn khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, tùy thuộc vào sự thay đổi vị trí tương đối của ba thiên thể Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời. Một nửa bề mặt của Mặt Trăng luôn được chiếu sáng bởi Mặt Trời (ngoại trừ lúc nguyệt thực), và tỉ lệ bán cầu được chiếu sáng khi quan sát từ Trái Đất thay đổi từ 0% (trăng mới hay trăng đầu tháng hoặc sóc) đến 100% (trăng tròn hay vọng). Biên của vùng được chiếu sáng và không được chiếu sáng của bán cầu được gọi là vùng phân giới hoặc vùng chạng vạng.