Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 85
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Huyền Trang

Đang theo dõi (4)

diuhuyn
Thảo Phương

Dòng thời gian