Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Kiên Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 60
Điểm GP 0
Điểm SP 35

Người theo dõi (6)

Ctuu :33
anh bạn bí ẩn
Momo

Đang theo dõi (2)

anh nguyet
Ctuu :33

Dòng thời gian