Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 71
Điểm GP 5
Điểm SP 31

Người theo dõi (2)

Tạ Anh
hoàng hương lan

Đang theo dõi (8)