Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 59
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (17)

Đang theo dõi (165)

Lê Thị Hải
Vũ thùy anh
Elain♀
Minh Nguyệt