Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 48
Số lượng câu trả lời 203
Điểm GP 6
Điểm SP 226

Người theo dõi (128)

NHUNG HUYNH
bangtan sonyeondan
halinhvy
Gia Huy
Park Min Young

Đang theo dõi (133)

Đan Thư
Quách Tố Như
Phùng Khánh Linh
Đan Nguyen