Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 155
Điểm GP 12
Điểm SP 123

Người theo dõi (35)

kunz idol
Lê Thu Hà
Đào Nhật Minh

Đang theo dõi (10)

Isolde Moria
phynit

Dòng thời gian