Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 74
Điểm GP 3
Điểm SP 95

Người theo dõi (14)

Vương Nguyên
Oppa Jungkook
kisurito Masuka

Đang theo dõi (17)