Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 149
Số lượng câu trả lời 310
Điểm GP 23
Điểm SP 322

Người theo dõi (157)

Thu Hiền
Kiều My
Võ Huyền Trâm

Đang theo dõi (89)