Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 476
Điểm GP 5
Điểm SP 225

Người theo dõi (50)

Đang theo dõi (6)


Chủ đề:

Đề kiểm tra 1 tiết - HKII - Đề 1

Câu hỏi:

Đề khảo sát của huyện ...mọi người thử làm xem sao?

1(4,0),a Vì sao nói "Quá trình dinh dưỡng của trùng roi xanh là bằng chứng về sự thống nhất nguồn gốc của động vật và thực vật"

b, So sánh động vật nguyên sinh với ruột khoang

2(3,0)Bằng hiểu biết của em về ngành giun, em hãy giải thích:

a,giun đũa cái dài và mập hơn giun đũa dục có ý nghĩa sinh học gì?

b,Ruột thẳng và kết thúc ở hậu môn ở giun đũa so với ruột phân nhánh ở giun dẹp(chưa có hậu môn) thì tốc độ tiêu hóa ở loài nào cao hơn ? tại sao?

c, Nhờ đặc điểm nào giun đũa chui được vào ống mật và hậu quả như thế nào đối với con người?

d, Rửa tay trước khi ăn và không nên ăn rau sống có liên quan gì đến bệnh giun đũa? Thói quen ở trẻ em giúp giun đũa dễ dàng khép kín vòng đời?

3(3,5),a Em hãy so sánh về sinh sản giữa ếch và thằn lằn?

b, Cánh của dơi khác với cánh của chim như thế nào?

4(3,0),a Giải thích điểm khác nhau giữa hai hình thức thụ tinh của cá chép và cả nhằm.Hình thức nào thể hiện sự tiến hóa hơn? Tại sao?

b, Hệ hô hấp có liên quan gì về môi trường sống của ếch không? Vì sao?

5(2,5) Trình bày cấu tạo hệ tiêu hóa của thỏ thích nghi với chế độ gặm nhấm?

6(4,0) Hãy sắp xếp phân loại các loại sâu đến từng bộ: cá trích , cá nhám , cá nhà táng , ong , thạch sùng , chim sẻ , chim ưng , bò , ngựa , dơi , báo , vịt , cú lợn , chuột chũi , nhím