Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 1473
Điểm GP 97
Điểm SP 825

Người theo dõi (114)

Chi Quỳnh
An Đinh
Dragonmaster
Haikaizu

Đang theo dõi (317)

Huyền Trang
doremon
Tran Dieu Linh
Thảo Phương

Dòng thời gian