Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 1
Điểm SP 8

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (12)

nguyen duc anh
vu thi thu nguyet
Mai Thế Tùng
mai dieu linh
Thùy Dương