Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bến Tre , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 17
Điểm SP 36

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (12)

Dòng thời gian