Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Ngọc Lam

Đang theo dõi (4)

Kevin Khánh
Ngọc Lam
Dương Nguyễn
GOD FROM HELL

Câu trả lời:

@GOD FROM HELL tui cx đang mún biết right answer đây nek nhờ cô Sen Phùng trả lời đi