Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (10)

Đoàn Hải Anh
Diệp Ẩn
Vkook sweet
W1, BTS is my life

Đang theo dõi (55)

Yukru
Kim Chi Ngon Quá
JungkookBTS
BTS
BTS

Dòng thời gian