Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 121
Điểm GP 6
Điểm SP 52

Người theo dõi (46)

Đang theo dõi (44)

Khôi Bùi
Kim Taehyungie
Nguyễn Mai Ka
 방탄소년단

Dòng thời gian