Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 1
Điểm SP 32

Người theo dõi (9)

Halley
Linh Trương
belphegor

Đang theo dõi (1)

Minamoto Shizuka