Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (13)

Nguyễn Mai Trang
Dorami
Lê Như Quỳnh
sakura

Đang theo dõi (13)