Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 66
Điểm GP 2
Điểm SP 52

Người theo dõi (23)

An Ngân
tam
tam
Khánh Hòa
Nhok

Đang theo dõi (78)

No name
An Ngân
Khánh Hòa

Dòng thời gian