Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (4)

Tôi là ...?
Linh Đan