Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 81
Điểm GP 0
Điểm SP 45

Người theo dõi (21)

Ran Mouri
Alan Walker
lê huân

Đang theo dõi (14)