Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sóc Trăng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Lê Thảo Nhi
Sky SơnTùng

Dòng thời gian