Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 94
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (6)

Mai Nguyễn
lee huy tus
Hảii Trangg

Đang theo dõi (9)

Linh Phương
Sigma
ngonhuminh
Linh Nguyễn