Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 112
Điểm GP 0
Điểm SP 205

Người theo dõi (24)

Đang theo dõi (27)