Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 362
Điểm GP 0
Điểm SP 307

Người theo dõi (103)

tho duong
Nguyễn Huy
IOI
IOI

Đang theo dõi (158)

Hung nguyen
Ðao Khuong Duy
naruto
nguyenducan