Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 3
Điểm SP 40

Người theo dõi (60)

Đang theo dõi (214)