Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 37
Điểm GP 1
Điểm SP 31

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (11)