Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 78
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (27)

Đang theo dõi (17)

B.Thị Anh Thơ
Hà Đức Thọ
Vy Le
19
19

Dòng thời gian