Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 1070
Điểm GP 97
Điểm SP 191

Người theo dõi (35)

Nguyễn Thư
Lê Văn Bảo
Lê Nhi
thảo vân
cd vn

Đang theo dõi (0)