Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (20)

Đang theo dõi (19)

kuroba kaito
MINH QUÂN ĐÀO
Đức Hiếu
Tú Nguyễn Văn
Nguyễn Hữu Anh

Dòng thời gian