Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 4
Điểm SP 34

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (4)

Lê Nguyên Hạo
ATNL
phynit

Dòng thời gian