Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 139
Điểm GP 24
Điểm SP 309

Người theo dõi (130)

~(z)(u)(n)~
Quỳnh
sieu pham zed
Ctuu :33
Hiếu

Đang theo dõi (185)