Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 0
Điểm SP 25

Người theo dõi (53)

Đang theo dõi (55)