Jenny Phạm

Jenny Phạm

  • Số câu hỏi 56
  • Số câu trả lời 558
  • Điểm thành tích 26GP 363SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Bạch Liêu


Địa chỉ

Huyện Yên Thành, Nghệ An

Liên kết