Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 223
Điểm GP 1
Điểm SP 155

Người theo dõi (10)

heart beat
Thuỳ Linh Trần
vugiang

Đang theo dõi (2)

POP POP
Đom Đóm