Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 219
Điểm GP 17
Điểm SP 46

Người theo dõi (13)

eren
Nguyen Ba Kiet
Ánh sao đêm

Đang theo dõi (16)

ongtho
Vân Anh Nguyễn.
Lê Minh Hiếu
Admin
Đỗ Quyên